Upratovacie služby

Naša spoločnosť sa stará a dbá to, aby ste mohli v mnohých budovách a inštitúciách chodiť po umytých chodbách, kráčať po čistých kobercoch, vidieť cez kancelárske okná na slnko, aby ste sa v zime nešmykli na neuprataných chodníkoch, atď. . Lebo len tam, kde je čisto, tam je aj pohoda.

Zabezpečujeme upratovačské a čistiace práce v rôzne veľkých objektoch v regióne Levice a blízkom okolí, naším úsilím je rozširovať pôsobnosť na celé Slovensko. Pracujeme s najmodernejšou technikou a najnovšími technológiami so zreteľom na ekologické dopady , takisto používame ekologicky nezávadné čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Na základe našich skúseností pracujeme s materiálmi, čistiacimi prostriedkami, strojmi k úplnej spokojnosti našich klientov. Kontrolný systém zabezpečujeme pomocou objektového prevádzkára, ktorý v objekte pravidelne kontroluje a koordinuje vykonávanie čistiacich a upratovačských prác a je v kontakte s klientom.

Vážime si dôveru nášho partnera. Uvedomujeme si, že sme povinní zabezpečiť maximálnu ochranu majetku zvereného objektu pred krádežou, požiarom a inými živelnými pohromami uzamykaním okien a vstupov do objektu, ako i pravidelnými školeniami našich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Práce vykonávame v pracovnom alebo v mimopracovnom čase podľa požiadavky klienta tak, aby nebol narušený pracovný režim odberateľa. Sme schopní veľmi operatívne zabezpečiť i mimoriadne a nadštandartné upratovačské a čistiace práce


Výhody, prečo si vybrať nás:

 1. Skúsenosť - Jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo si vybrať práve nás sú predovšetkým skúsenosti profesionálneho upratovania a čistenia a istota že naša práca bude vykonaná načas a spoľahlivo.
 2. Technológie - požívame len overenú a kvalitnú techniku vrátane materiálov a prostriedkov, pracujeme s modernými technológiami s ekologickým aspektom.
 3. Dôvera – Jeden obchodný partner pre strážnu službu ako aj upratovací servis ako aj spolupráca zamestnancov upratovacieho servisu so strážnou službou
 4. Zodpovedosť - Všetci zamestnanci Hollmex, s.r.o. majú zodpovednosť a hrdosť, že môžu spolupracovať na bezpečnosti a čistote Vášho objektu.

 

Personalistika

Naša spoločnosť zamestnáva len občiansky a morálne bezúhonných občanov s charakterovými vlastnosťami zodpovedajúcimi nárokom predpokladaným pre výkon našej služby.

Starostlivý výber pracovníkov a ich dôkladné zaškolenie je potrebné pre zaistenie upratovacích služieb. Všetci pracovníci sú pred nástupom na pracovisko zoznámení s požadovanými pracovnými úkonmi, technológiou vykonávaných prác, bezpečnosťou práce a s požiarnou ochranou na pracovisku. Naši zamestnanci používajú jednotné pracovné ošatenie s emblémom firmy a na výkon služieb naše vlastné technické vybavenie.

Technológie a vybavenie

Pre zabezpečenie efektívneho výkonu upratovacích prác je používaná ako manuálna sila, tak strojné vybavenie ,spoločnosť drží krok s najnovšími trendmi v upratovacej technike a vlastní kotúčové čistiace stroje, extrakčné a šampónové stroje, vodné vysávače a ďalšie potrebné technické vybevenie.
Naša spoločnosť používa strojové vybavenie a upratovaciu techniku výhradne od renomovaných výrobcov, ktorý sú schopní nie len stroje predať, ale tiež ponúknuť patričné servisné zázemie :

 • Umývacie automaty - Tennant
 • Jednokotúčové stroje - Taski
 • Vysokootáčkové leštičky - Taski
 • Vodné vysavače - Base
 • Priemyslové vysavače - Taski
 • Tlakové čističe - Karcher
 • Upratovacie pomôcky a náradie - Eastmop, Klaro

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

 1. Pravidelné čistiace a upratovacie služby
 2. Nepravidelné upratovacie služby
 3. Doplnkové upratovacie služby

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.