O facility managemantu

Všeobecne ide o jednotné plánovanie a riadenie všetkých podporných činností v organizácii. Je to pomerne nové a moderné ekonomické odvetvie, ktoré veľmi aktívne zasahuje do ekonomického a prevádzkového prostredia všetkých moderných spoločností.
Facility management zahrňuje mnoho podporných činností z oblasti správy nehnuteľností.

Podstatou našej činnosti po vstupnej analýze je doplnenie, alebo úplná zmena existujúceho systému, tak aby zodpovedal špecifickým potrebám daného objektu či areálu. Usmerňujeme a kontrolujeme zmluvných dodávateľov, tak aby sa zachoval vysoký štandard podporných služieb s optimálnou výškou nákladov pre nášho odberateľa.
Dôležitou súčasťou uvedeného procesu je komunikácia s odberateľom, prípadne s jeho nájomníkmi. Samozrejmosťou je jednoduché a komfortné zadávanie požiadaviek správcovi objektu a oceňujú to predovšetkým nájomníci administratívnych centier a rozsiahlych priemyselných parkov.

Kladieme veľký dôraz na komunikáciu s klientom a jeho nájomníkmi. Pri komunikácii s vlastníkom budovy využívame prepracované zostavy reportingu. Pri komunikácii s nájomníkmi využívame moderný systém call centra. ocenia predovšetkým nájomníci moderných administratívnych centier a rozsiahlych priemyselných a logistických parkov.

Služby pre priemyselné podniky

Klientom ponúkame komplexné i čiastočné riešenie v oblasti podporných služieb. Spolu s klientom vždy hľadáme prevádzkovo a nákladovo optimálne riešenie, ktoré je šité na mieru jeho potrebám a požiadavkám.
Základom je dôkladná vstupná analýza ovplyvňujúca plynulé prevzatie procesov. Partnerovi vždy zmluvne garantujeme optimálnu úroveň prevádzkových nákladov. Orientujeme sa na jeho skutočné potreby a ciele v danej oblasti. 

Služby pre administratívne centrá

V oblasti administratívnych centier ponúkame našim odberateľom komplexný balík služieb facility managementu. Zaručujeme vysokú kvalitu poskytovaných služieb spolu s moderným systémom komunikácie, ktorá uspokojí aj najnáročnejších klientov. 

Klientom ponúkame široké spektrum služieb z oblasti facility managementu : 

  • Technická správa budov
  • Upratovacie služby
  • Bezpečnostné služby
  • Recepčné služby
  • Odpadové hospodárstvo
  • Kľúčové a kartové hospodárstvo
  • Poštové služby
  • Údržba zelene

Facility management

Čo je facility management Ide o metódu harmonizácie zamestnancov, pracovných procesov a pracovného prostredia v organizáciách. Spája princípy chodu firmy, štruktúry, humanitných a technických vied.
(Definícia IFMA - International Facility Management Organization)

Outsourcing Facility Managementu

Outsourcing (nákup služieb mimo podnik) umožňuje firmám plné sústredenie všetkých síl na vlastný hlavný predmet podnikania (core business), a tým jeho skvalitnenie. Outsourcované vedľajšie procesy, ktorých zaisťovanie je odovzdané špecializovanej firme sa zefektívni. Celkovo teda vzrastie efektivita procesov celej firmy a jednoznačne sa zabezpečí úspora prevádzkových nákladov .

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.