Prečo si vybrať  HOLLMEX, s.r.o.

Firma HOLLMEX, s.r.o. prináša praktické riešenia v oblasti facility management, teda služby, súvisiace s prevádzkou, ochranou a správou nehnuteľností a majetku. Od klientov preberáme podporné nevýrobné činnosti, akými sú napríklad ochrana, technická správa, upratovanie, poštové a recepčné a iné služby, ďalej manažment energetiky, odpadové hospodárstvo, činnosti v oblasti ochrany životného prostredia atď. Zameriavame sa na aktivity, ktoré priamo nesúvisia s hlavnou činnosťou našich klientov, teda neprinášajú zisk.

Kvalitné a pružné riešenie podporných služieb :

 • Efektívne a optimálne vykonávané podporné činnosti
 • Možnosť sústrediť sa na hlavú činnosť produkujúcu zisk
 • zvýšenie kvality outsourcovaných podporných služieb
 • zníženie nákladov
 • prevzatie rizík
 • presné rozvrhnutie nákladov na podporné činnosti
 • komunikácia len s jedným partnerom
 • lepšie plánovanie toku peňazí
 • jedno miesto kontaktu pre všetky činnosti

Možnosť výberu spolupráce:

 1. Poradenstvo : naši špecialisti vám k dispozícii pri riešení komplexných a tiež jednotlivých záležitostí týkajúcich sa podporných procesov a služieb vo vašej firme.
 2. Outsorcing : viac menej najvýhodnejší typ spolupráce , keď nám firma – klient  prenechá jednotlivé zvolené podporné služby ako hlavnému dodávateľovi. Požadované podporné služby potom vykonávame svojimi zamestnancami a riadime prípadných subdodávateľov.
 3. Interný management : ak chcete využiť náš know-how a skúsenosti, ale nemôžete prenechať podporné služby externému dodávateľovi. Naši odborníci prevezmú dočasne riadenie podporných činností, spravia sa nutné opatrenia smerujúce k optimalizácií činnosttí a vrátia riadenie späť klientovi.

 

Facility management

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.