Recepčná služba

Zabezpečíme chod vašej recepcie skúseným pracovníkom s požadovanou znalosťou anglického jazyka.

V tejto oblasti ponúkame:

o nepretržitú informačnú službu pre nájomníkov a návštevníkov objektu
o spájanie telefonických hovorov
o príjem poštových zásielok
o dohľad nad režimom vstupu nájomníkov a ďalších osôb do objektu
o povinnosti vyplývajúce z poriadku ohlasovania požiarov a ďalších smerníc požiarnej ochrany
o kľúčové hospodárstvo
o vedenie príslušnej dokumentácie

Náplňou recepčných služieb je evidencia vstupu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel, informačná služba, ohlasovanie návštev, preberanie zásielok v pracovnej dobe, výdaj kľúčov, prepojenie telefonických hovorov, obsluha EPS ( elektronického protipožiarneho systému), rezervácia priestorov (miestností) a ďalšie úlohy podľa dohody.

Základné požiadavky :

o schopnosť komunikácie
o zodpovedajúce spoločenské oblečenie
o reprezentatívny zovňajšok
o znalosť cudzieho jazyka podľa špecifikácie odberateľa

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.