Technická správa budov

Spoločnosť kladie dôraz nielen na zavádzanie a údržbu technických súborov, ale taktiež na efektívne hospodárenie. V prípade, že vstupná analýza zistí závažné nedostatky je nutné previesť v týchto oblastiach výskytu negatívnych javov hlbší audit - bezpečnostný, personálny a pod., na jeho základe potom zaistiť nápravu závad a vytvoriť objektívne podmienky pre vypracovanie komplexnej ponuky služieb felicity managementu.

Naša ponuka zahŕňa komplexnú správu technického zabezpečenia budov a stavieb. V rámci tejto činnosti sa komplexne staráme o technický stav objektu klienta. Odborný prístup a moderné technické zázemie zvyšujú životnosť budovy a tým tiež majetok nášho klienta.

V tejto oblasti ponúkame:

 • inštalácie systémov vykurovania, vzduchotechniku, klimatizáciu, rozvody plynu, vody a kanalizácie a pod.
 • bežnú údržbu a prevádzku objektu
 • technickú administratívu spojenú so správou objektu
 • revíznu činnosť
 • havarijné služby

Výhody komplexných služieb :

 • objektívna ekonomická evidencia
 • spoľahlivý výber činností, ktoré je ekonomickejšie zaisťovať outsourcingom
 • skvalitnenie kontroly
 • zvýšenie rozhodovacej flexibility spoločnosti
 • uľahčenie komunikácie
 • výrazné zníženie režijných nákladov

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.