Property management

HOLLMEX, s.r.o. ponúka z tejto oblasti nasledovné služby :

 • Právne služby
 • Obchodná správa nehnuteľností

1/ Právne služby

Služba je určená hlavne pre majiteľov budov, ktorým zabezpečíme kompletný právny servis, súvisiaci s prevádzkou ich nehnuteľností .

Ponúkané služby:

 • zastupovanie vlastníka na základe úradne overenej plnej moci voči tretím osobám
 • tvorbu a prípravu zmlúv s nájomcami a tretími osobami
 • uzatváranie zmlúv, kontrolu a archiváciu zmlúv
 • dohľad nad priebehom zmlúv - lehoty, výpovede
 • zmenu, výpoveď či zrušenie nájomných a iných právnych vzťahov

2/ Obchodná správa nehnuteľnosti

Majiteľovi nehnuteľnosti zasielame pravidelné reporty o prevádzke a stave jeho objektu, zabezpečujeme potrebné podklady pre riadne vedenie účtovníctva za nehnuteľnosť, riadime platby za služby.

Ponúkané služby:

 • priebežné vedenie evidencie spojené so správou objektu, rozdelenou zvlášť na oblasť opráv a údržby
 • priebežné vedenie evidencie spojené s užívaním jednotlivých nájomných a spoločných priestorov
 • vytvorenie spravodlivého kľúča k rozdeleniu prevádzkových nákladov a jeho následnej úpravy
 • spracovanie podkladov pre zúčtovanie nákladov za odber médií
 • predpisovanie a upravovanie výšky záloh na služby
 • fakturáciu záloh za služby
 • zúčtovanie skutočných nákladov za služby, zoznámenie nájomcov s vyúčtovaním za služby vrátane zabezpečenia vyrovnávania platieb za služby – preplatky/ nedoplatky

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.