Odborná spôsobilosť bezpečnostných pracovníkov

HOLLMEX, s.r.o. zamestnáva len občiansky a morálne bezúhonných občanov s charakterovými vlastnosťami zodpovedajúcimi nárokom predpokladaným pre výkon našej služby. Zamestnanci firmy sú neustále podrobovaní odborným výcvikom za súčasného permanentného sledovania ich profesionality a spĺňajú všetky predpoklady v zmysle Zákona č.473/2005 Z. z. a jeho dodatkov.

Bezpečnostní pracovníci absolvujú:

- odbornú právnu prípravu resp. kurz odbornej spôsobilosti, ktorý zahŕňa prípravu zo zákona o súkromnej bezpečnosti č.473/2005 Z.z., trestného práva, priestupkového práva, kriminalistiky, zákonov o polícií, mestskej, obecnej a vojenskej polícií , teórie taktiky zásahov, požiarnej prípravy a poskytovania prvej pomoci. Kurz sa klasifikuje na základe písomných testov a následne ústnej skúšky pred komisiou ministerstva vnútra. Na základe úspešného zvládnutia skúšok sa bezpečnostnému pracovníkovi vydáva preukaz odbornej spôsobilosti.

- psychickú a fyzickú spôsobilosť zamestnancov preveruje vstupná lekárska prehliadka vrátane absolvovania psychologických testov, tieto prehliadky pracovníci opakujú každé dva roky v prípade potreby aj skôr. Pri vydávaní zbrojného preukazu zamestnanec opakovane absolvuje lekársku prehliadku a tiež psychologické testy so zameraním pre vydanie zbrojného preukazu.

- bezpečnostní pracovníci v pravidelných intervaloch vykonávajú strelecký výcvik , fyzické testy ako aj taktickú prípravu sebaobrany a výkonu zásahov proti narušiteľom. Pre uvedený výcvik spoločnosť HOLLMEX, s.r.o. používa vlastnú strelnicu pre guľové a brokové zbrane, schválenú balistickou expertízou.

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.