HOLLMEX, s.r.o.

Firma Hollmex vznikla v roku 1994. Z dôvodu dopytu, rastu ako aj legislatívnych zmien sa v roku 1998 trasformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným t.j. HOLLMEX, s.r.o. . Premetom našej činnosti je hlavne poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany majetku a osôb . V roku 2009 došlo k rozšíreniu ponuky našich služieb jednak v oblasti ochrany a to o detekívnu službu a technickú službu v rámci elektronického zabezpečenia objektov , ako aj o upratovací servis. Vzhľadom na širšie požiadavky našich zmluvných partnerov ako aj z dôvodu presmerovania trhovej stratégie našej firmy na zabezpečenie väčšiny podporných činností – služieb pre našich klientov sme začali poskytovať falicity servis – ktorý zastrešuje kľúčové oblasti podporných služieb..

HOLLMEX, s.r.o. je spoľahlivým partnerom pre navrhnutie a dodávku komplexných riešení v oblasti facility managementu . Svojim klientom pomáha budovať konkurenčnú výhodu založenú na efektívne vykonávaných podporných činnostiach v optimálnej kvalite kombinácii so znížením nákladov.

 
Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.