Realizácia ponuky

Spoločnosť HOLLMEX. s.r.o. zabezpečí skúsených pracovníkov, ktorí po vykonaní obhliadky objektu zhodnotia najkvalitnejší spôsob technického zabezpečenia objektu s prihliadnutím na špecifické požiadavky klienta a vypracujú čo najefektívnejšiu ponuku na zaobstaranie potrebného technického vybavenia. Podľa výsledkov je prevedená následná realizácia technického zabezpečenia objektu, ktorá garantuje základné požiadavky objednávateľa a súčasne zodpovedá technickým normám a predpisom.

Spracovanie ponuky

 • prevedenie fyzickej obhliadky objektu, zistenie konkrétnych požiadaviek objednávateľa a upresnenie rozsahu prác
 • vypracovanie bezpečnostného projektu podľa požiadaviek  klienta ,posúdenie kritických miest objektu, komplexné vyhodnotenie stavu objektu po stránke zabezpečenia technickým zabezpečovacím zariadením
 • zostavenie technickej správy odbornej ponuky s konkrétnym zadaním objednávateľa, návrh vlastného technického riešenia a cenová kalkulácia
 • odborná ponuka a podmienky jej vlastnej realizácie, platobné a zmluvné podmienky, podmienky odborného servisu a záručné podmienky na prevedenie práce
 • spracovanie prípadných iných variant odbornej ponuky podľa pripomienok klienta

Dôvernosť všetkých takto získaných informácií je samozrejmá a je jednou z hlavných zásad spolupráce s objednávateľom.

Neoddeliteľnou súčasťou každej odbornej ponuky je prehlásenie, že navrhované technické riešenie zodpovedá súčasným požiadavkám , predpisom  a normám.

Samotná realizácia :

 • elektrických požiarnych signalizácií (EPS)
 • elektrických zabezpečovacích signalizácií (EZS)
 • dochádzkových a prístupových systémov (ACCESS CONTROL)
 • uzavretých televíznych (kamerových) okruhov (CCTV)
 • perimetrických zabezpečení
 • počítačových sietí a dátových komunikácií
 • ďalších služieb

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.