Montážne práce

Montážne činnosti sú vykonávané komplexne od projektovej prípravy a vypracovania bezpečnostného posúdenia a projektovej dokumentácie, cez dodávku a odovzdanie zákazky, až po zabezpečenie následného servisu a predpísaných revízií.

Realizácia vypracovaného projektu, dodávok a montážnych prác, vrátane záručného a pozáručného servisu, prebieha pod dohľadom vedúcich technických pracovníkov .

K tomuto účelu sa HOLLMEX, s.r.o. zameriava prednostne na vysoko kvalitnú techniku, ponúka však i cenovo prístupnejšie riešenia.

  • EPS – Elektronická požiarna signalizácia
  • EZS – Elektronická zabezpečovacia signalizácia
  • CCTV – Uzavreté kamerové – televízne okruhy
  • ACCES CONTROL – Dochádzkový a prístupový systém
  • Počítačové siete a dátové komunikácie
  • Perimetrické zabezpečenie
  • Ďalšie služby

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.