Transport hotovosti a cenín

HOLLMEX, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov aj transport finančnej hotovosti, alebo cenín. Táto služba je zabezpečovaná na celom území Slovenskej republiky pre klientov zo štátneho sektoru ako aj pre súkromných podnikateľov, či organizácie. Spôsob prepravy a počet ozbrojeného doprovodu - prepravcov , špeciálnych vozidiel, ako aj využitie potrebných technických a komunikačných prostriedkov sú vždy riešené v súlade s poistnými podmienkami a vopred dohodnutým harmonogramom prepravy. Služby sú určené predovšetkým bankovému sektoru, organizáciám štátnej správy a podnikateľským subjektom, ale taktiež všetkým ďalším záujemcom, ktorí potrebujú operatívne disponovať s finančnou hotovosťou.

Základná ponuka

 • preprava finančnej hotovosti (papierových bankoviek a mincí)
 • preprava cenín (šekov, stravovacích lístkov, známok, kolkov, cenných papierov, ušľachtilých kovov, drahokamov, šperkov, umeleckých diel apod.)
 • ochranné sprevádzanie finančnej hotovosti a cenín za účasti zákazníka
 • pravidelné zvážanie tržieb
 • dotácie bankových pobočiek
 • ochranné sprevádzanie finančnej hotovosti a cenín za účasti zákazníka
 • preprava hotovosti určenej pre doplnenie bankomatov
 • jednorázové transporty

Personálne zabezpečenie

Spoločnosť HOLLMEX, s.r.o. sa zaručuje svojim klientom , že na tento druh práce sa využívajú bezpečnostní pracovníci s dlhodobou praxou a s jednoznačne preverenou bezúhonnosťou, spoľahlivosťou. Pracovníci sú zaradený na tento post na základe odborných znalostí v oblastiach riadenia motorových vozidiel, sebaobrany a v zaobchádzania so strelnými zbraňami a komunikačnými prostriedkami. Sú špeciálne vycvičený , zdravotne spôsobilý a dôkladne preverenými pracovníkmi spoločnosti.

Výstroj a výzbroj členov transportných posádok

 • čierna kombinéza s označením príslušnosti k SBS
 • taktická vesta
 • nepriestrelná vesta, trieda odolnosť III.A
 • krátka guľová zbraň
 • tonfa
 • paralytický plyn, putá
 • vysielačka
 • mobilný telefón
   

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.