Fyzická ochrana

Dovoľujeme si Vám predstaviť predmet našej činnosti, ktorý je zameraný na výkon strážnej služby v tom najširšom rozsahu. Cieľom našej činnosti je predovšetkým poskytovanie komplexných služieb pre prípad potreby ochrany objektov a majetku zmluvných partnerov. Po uzavretí dohody je v prospech každého zmluvného partnera vypracovaný špeciálny kontrolný a ochranný systém, vystihujúci špecifické potreby ochrany objektov a majetku ako aj osobitné požiadavky partnera.

Pri svojej činnosti naša spoločnosť vytvára vlastný zabezpečovací systém sledovania oprávnenosti vstupu osôb do zabezpečovaných objektov ako aj ich kontrolu pri odchode z objektu so zameraním na zamedzenie nelegálneho vynášania majetku odberateľa. Vlastný a účinný zabezpečovací systém má naša spoločnosť vytvorený aj pre prípad prechodov motorových vozidiel akéhokoľvek druhu do zabezpečovaných objektov.

Efektívnosť nami poskytovaných služieb je garantovaná neúnavnou bdelosťou a ostražitosťou našich členov ako aj využitým špeciálnej, modernej techniky. Počas trvania zmluvného vzťahu nami poskytovaných služieb, sme pripravení pre prípad potreby zvýšiť účinnosť predmetu našej činnosti inštaláciou signalizačných systémov nevynímajúc možnosť použitia priemyselnej televízie.

HOLLMEX, s.r.o. pri poskytovaní svojich služieb v plnom rozsahu dodržiava a rešpektuje ústavu SR, zákony ako aj právne normy nižšej právnej sily, poskytovaná služba rešpektuje zásady etiky a je v absolútnom súlade s dobrými mravmi.

HOLLMEX, s.r.o. zabezpečuje fyzickú a technickú ochranu objektov na celom území Slovenskej republiky.

V plnom rozsahu ochraňujeme súkromie a individuálne záujmy našich zmluvných partnerov pri poskytnutí najvyššej možnej diskrétnosti.
Svojou činnosťou napomáhame našim zmluvným partnerom zvládať riziká a nástrahy, ktorým sú vystavení ich pracovníci a majetok.

Ponuka služieb :

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.