Pult centrálnej ochrany

Pult centralizovanej ochrany (PCO) je špecializované pracovisko, ktoré zabezpečuje prepojenie na objekty odberateľov formou telefonických rozvodov, alebo mobilných liniek za využitia GSM brán. Zariadenie sleduje zabezpečenie daného objektu 24 hodín denne a spracúva poplachový signál s presným určením miesta narušenia v chránenom objekte. Naši zmluvní partneri tiež môžu využiť prepojenie tzv. tiesňového spínača, ktorý je ovládaný manuálne – stlačením spínača osobou , ktorá sa ocitla v núdzovom stave a potrebuje čo najrýchlejšiu pomoc. K spracovaniu poplachového signálu a tiesňového volania využívame vždy najnovší počítačový softwar , ktorý je chránený a aj touto cestou prispievame k stálemu skvalitňovaniu nami poskytovaných služieb. Po zachytení poplachového signálu, či tiesňového volania operátor pultu centralizovanej ochrany okamžite vysiela k narušenému objektu, či osobe v tiesni zásahovú jednotku , ktorá následne vykonáva zásah a rieši vzniknutý problém v danom stave v súlade s právnymi normami nižšej právnej sily, alebo podľa závažnosti situácie v spolupráci s policajnými zložkami . Každý objekt pripojený na naše zariadenie je označený ochranným znakom našej spoločnosti. Prevádzkujeme tiež pult centralizovanej ochrany, ktorý využíva na komunikáciu technológiu GPRS , ale aj klasické spojenie cez pevné linky a GSM brány. Výhodou pri prepojení cez GPRS je ochrana spojenia s chráneným objektom, ako aj rýchlejší prenos správ a cenovo výhodná komunikácia chráneného objektu s pultom centralizovanej ochrany. Cez pult centralizovanej ochrany (PCO) je možné zabezpečiť sledovanie polohy a ochranu motorových vozidiel .

Základná ponuka služieb PCO

 • diaľkový monitoring EZS - elektronickou zabezpečovacou signalizáciou
 • diaľkový monitoring EPS - elektronickou požiarnou signalizáciou
 • diaľkový monitoring CCTV - kamerovým systémom
 • kontrola stavu objektov výjazdovou jednotkou
 • zaistenie páchateľa výjazdovou jednotkou
 • kontrola pohybu osôb v objekte
 • monitoring uzamykania objektu - kontrola elektronického zakódovania objektu
 • zaistenie objektu proti vzniku ďalších škôd
 • tiesňová - rýchle privolanie pomoci

Využitie v doprave

 • stráženie automobilov pomocou systému GPS
 • odstavenie odcudzeného vozidla z premávky
 • navigácia zásahovej jednotky k vozidlu

Iné využitia v rámci facility managementu

 • diaľkové ovládanie kúrenia
 • stráženie teploty chladiacich zariadení
 • chod záložných agregátov
 • monitoring klimatizácie, vzduchotechniky, elektrickej, telekomunikačnej, počítačovej siete

Ceny služieb

Cena pripojení jednotlivých objektov na PCO je tvorená nákladovými položkami na jednotlivých bezpečnostných pracovníkov vrátane ich výcviku, ktorý je zárukou pre kvalitný výkon ochrany stráženého objektu, ako aj režijnými nákladmi samotnej firmy vzhľadom na povinnosti voči štátu a iným subjektom.
 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.