Špeciálne detektívne služby

Špeciálne služby sú činnosti, ktoré sa zameriavajú na posúdenie rizík z hľadiska bezpečnosti a k odhaľovaniu príčin strát a kriminálnych deliktov alebo k získavaniu informácií pre prospech bezpečnosti klienta. Všetky postupy sú s klientom priebežne konzultované a plánované dopredu. Špeciálne detektívne služby vykonávajú preškolení zamestnanci, ktorí majú dlhoročnú prax a disponujú profesijnými skúsenosťami. Podstatou činností špeciálnych detektívnych služieb je práca s informáciami .

Základná ponuka

  • kontrolná skupina
  • agent

Kontrolná a revízna skupina

Kontrolná skupina pracuje v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní jedincov či organizovaných skupín dopúšťajúcich sa kriminálnej činnosti - z radov zákazníkov či zamestnancov sledovanej firmy a napomáha tak k zníženiu či eliminácii činností poškodzujúcich odberateľa. Pracovníci kontrolnej skupiny pracujú operatívne na všetkých zmluvných miestach kde vznikne problém extrémneho nárastu kriminality. Do tohoto špeciálneho útvaru sú zadelený pracovníci s dlhodobými skúsenosťami, na základe výsledkov vo svojej doterajšej práci.

Agent

Špecifikum práce agenta spočíva v tom, že je nasadený u klienta ako jeho zamestnanec.
Po nasadení do inkriminovaného pracovného kolektívu sa snaží získať informácie ohľadom sledovanej priestupkovej alebo trestnej činnosti vo firme odberateľa, prípadne sa priamo dostať k zdrojom porušovania určitých prepísaných procedúr. Výsledkom práce agenta je odhalenie trestne činnej osoby či osôb z radov zamestnancov, vyčíslenie strát, posúdenie terajších bezpečnostných opatrení, prípadne ďalšie špecifické úkony. Zamestnaný agent je pred nástupom vždy riadne preškolený a zasvätený do zvláštností prevádzky klienta a podľa dohovoru s ním využíva tiež potrebnú techniku. Získané údaje poskytuje iba povereným osobám.
 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.