Operatívny detektív

Bezpečnostný pracovník vo funkcii operatívneho detektíva býva vysielaný podľa potreby na inkriminované prevádzky, aby tam vykonal okamžitú detektívnu previerku za účelom zistenia, čo tu spôsobilo, alebo spôsobuje straty, prípadne ekonomické či informačné úniky. Podľa okolností na mieste spolupracuje alebo tiež zámerne nespolupracuje s vedením prevádzky. K svojej práci využíva všetky dostupné prostriedky. HOLLMEX, s.r.o. pri poskytovaní uvedených služieb v plnom rozsahu dodržiava a rešpektuje ústavu SR, zákony ako aj právne normy .
 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.