Detektív v obchodnom dome

Hlavnou náplňou činnosti detektíva v obchodnom dome je sledovať potencionálneho páchateľa priestupku (trestného činu) s cieľom odhaliť jeho protiprávny skutok. Po odhalení inkriminovanú osobu zadržať, spísať so všetkými zainteresovanými osobami protokol a privolať PZ. Na počet zadržaní páchateľa má vplyv predovšetkým zloženie obyvateľstva v konkrétnych regiónoch, miestne hospodárske a sociálne pomery, prípadne ďalšie lokálne špecifické faktory.
Priebežné výsledky práce detektívov sú zákazníkom pravidelne dokladané formou týždenných, alebo mesačných výkazov a evidenciou zahŕňajúcou tieto údaje :

  • počet zadržaných páchateľov
  • časový priemer potrebný k zadržaniu páchateľa
  • hodnota zadržaného tovaru
  • cena výkonu po odpočítaní vráteného tovaru
  • počet kontrolovaných položiek
  • ďalšie údaje podľa požiadaviek odberateľa

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.